Dansk Slægtsgårdsforening

Slægtsgårde   
 
Herred:       Sogn:  Databasens indhold


Databasen omfatter alle de gårde, som Slægtsgårdsarkivet har oplysninger om.
For hver gård er vist en kort oversigt over de oplysninger, der findes om gården på Slægtsgårdsarkivet.
Selve oplysningerne er IKKE tilgængelige via internettet.
Kopi af oplysningerne kan rekvireres ved henvendelse til Slægtsgårdsarkivet

Vejledning til søgning i databasen


Søg via det øverste søgefelt
Skriv gårdnavn i feltet og klik på Søg. Så vises en linje for hver gård med dette navn.
Klikkes på en gårds linje vises flere oplysninger om gården.
Søgefeltet har yderligere den funktion at man kan søge med en vilkårlig tekst f.eks. personnavn. Der vises så alle de gårde hvor denne tekst indgår i gårdnavn eller bynavn.

Søg via herred
Klikkes på herred-feltet vises en liste over alle herreder. Vælges et herred vises alle gårde i herredet.
Man kan lette valget ved at taste de første bogstaver i herredets navn.

Søg via herred + sogn
Når et herred er valgt kan man klikke på sogn-feltet. Så vises en liste over alle sogne i herredet. Her kan man så vælge et sogn og få vist alle gårde i sognet.

Søg via sogn
Klikkes på sogn-feltet vises en liste over alle sogne. Bemærk at nogle sognenavne kan optræde i flere herreder. Derfor vises også herred.